§1 Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży  za pośrednictwem  sklepu  internetowego Sistu.  

2. Sklep internetowy  Sistu realizuje sprzedaż za pomocą serwisu internetowego www.sistu.pl, prowadzonego przez Sistu Agnieszka Sobechowicz, z siedzibą przy ul. Kononowicza 6 w Lublinie, Numer NIP: 946-249-18-47 REGON: 061538114.

3. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a Sistu Agnieszka Sobechowicz, zwanym dalej Sprzedającym.

4. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest w języku polskim.

5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. 

6. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

§2 Produkty i składanie zamówienia

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wykonywane ręcznie, pozbawione wad prawnych i fizycznych.

2. Wymiary produktów podane są w przybliżeniu. Ze względu na to, iż są to produkty wykonywane ręcznie, poszczególne sztuki danego modelu mogą nieznacznie (+/- 1 cm) różnić się między sobą.

3. Produkty o surowych wykończeniach mogą delikatnie strzępić się. Jest to efekt celowy i stanowi o wartości artystycznej produktu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów oraz wprowadzania nowych do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. W celu zawarcia umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie za pomocą serwisu internetowego www.sistu.pl (on-line).

6. Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie wirtualnym przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”)  stanowi  ofertę Kupującego złożoną Sistu Agnieszka Sobechowicz siedzibą w Lublinie co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.    

7. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty („[SISTU] Potwierdzenie zamówienia”) drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego produktów. 

8. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet poprzez serwis internetowy  www.sistu.pl przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności.

9. Przedmiotem umowy jest produkt według specyfikacji ze złożonego zamówienia. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny oraz w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, braku możliwości kontaktu z Kupującym lub/i Kupujący nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we wskazanym  terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana (w przypadku przesyłki za pobraniem).

11. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysłania produktu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy (sistu@sistu.pl). Zapis nie dotyczy produktów realizowanych na indywidalne zamówienie (złożenie indywidualnego zamówienia jest wiążące dla Kupującego i nie podlega wycofaniu).

12. Wszyscy Kupujący, zarejestrowani jak i Kupujący bez rejestracji, będą  informowani o każdej zmianie stanu realizacji swoich zamówień drogą mailową. 

13. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

14. Na prośbę Kupującego wystawiany jest rachunek – pod warunkiem, że taka informacja zostanie zawarta w formularzu zamówienia (w polu „Komentarz klienta”).

 § 3 Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu produktu w sklepie Sistu jest podawana na jego stronie i ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Kupującego e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Kupującego zamówienia zakupu wybranych produktów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia .

2. Ceny produktów w sklepie Sistu są cenami brutto podawanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Sklep Sistu zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Sistu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep Sistu przed dokonaniem ww. zmian.

4. Ceny produktów realizowanych na indywidualny wymiar mogą ulec zwiększeniu do 20-30% wartości produktu w zależności od stopnia modyfikacji.

5. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przelewem bankowym na rachunek sklepu Sistu (87 1140 2004 0000 3702 7469 9350 Bank BRE (mBank);

- za pobraniem, czyli w momencie odbioru zakupionego produktu (należność pobiera pracownik Poczty Polskiej dostarczający przesyłkę).

- gotówką, przy odbiorze osobistym w Lublinie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

6. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym.

7. Produkty realizowane na indywidualny wymiar mogą być opłacane tylko przelewem bankowym.

 §4 Realizacja zamówienia i koszt przesyłki

1. Zamówienie wysyłane jest na podany w formularzu adres do wysyłki.

2. Dostępność produktu podawana w informacji na stronie każdego sprzedawanego produktu oznacza czas realizacji zamówienia i ma następujące oznaczenia:

- dostępny na stanie - produkt aktualnie znajduje się w magazynie. i w przypadku dokonania zamówienia zostanie wysłany w przeciągu 48h od otrzymania płatności lub od złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem);

- niedostępny na stanie - produkt aktualnie jest niedostępne w magazynie, ale jest możliwość jego zamówienia z terminem realizacji do 10 dni roboczych;

3. Termin otrzymania zamówienia = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. Czas realizacji zamówienia:

  • Produkty dostępne od ręki wysyłane są w ciagu 48 h od otrzymania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem);
  • Produkty niedostępne na stanie wysyłane są w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem);

4. Czas realizacji zamówień z kodem rabatowym może wydłużyć się do 20 dni roboczych.

5. Z powodów niezależnych od Kupującego czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu opóźnienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub problemów z jego realizacją Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

6. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

7. Kupujący zostanie poinformowany o przesłaniu zamówionego produktu w osobnym emailu.

8. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

9. Zamówiony produkt wysyłany jest za pośrednictwem  Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, w zależności od wybranej opcji dostawy przez Kupującego.

10. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych produktów.

 §5 Rejestracja Kupującego i ochrona danych osobowych

1. Sklep Sistu umożliwia Kupującym rejestrację w serwisie www.sistu.pl.
2. Rejestracja Kupującego umożliwia otrzymywanie wiadomości oraz rabatów ustalonych indywidualnie przez sklep sistu.pl.

3. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe podane w czasie rejestracji oraz na formularzu zamówienia w sklepie internetowym  Sprzedającego, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień jak również by informować Kupującego o promocjach w sklepie. 

4. Sklep Sistu nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom  trzecim. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedającego w każdym czasie.

5. Administratorem danych osobowych jest  Sistu Agnieszka Sobechowicz siedzibą w Lublinie, adres: ul. Kononowicza 6.

 §6 Zwroty i wymiany

1. Zwrot produktu, który jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy,  jest zgodny z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kupujący może zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki:

- gdy zamówienie zostało złożone bez rejestracji konta wypełniając stosowny formularz, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

- gdy zamówienie zostało złożone przez zarejestrowanego Kupującego logując się do konta, a następnie wybierając zakładkę "Historia i szczegóły zamówień", potem konkretne zamówienie z listy. Jeżeli zwracany jest jeden lub więcej produktów, zaznaczyć należy odpowiadające im pola i napisać wyjaśnienie powodu zwrotu. Następnie kliknąć przycisk "Zwróć towar".

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać wypełniony formularz lub zgłosić przez zarejestrowane konto na www.sistu.p chęć dokonania zwrotu przed jego upływem  (drogą mailową lub Pocztą Polską - liczy się data stempla pocztowego).

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a strony są zwolnione z wszelkich zobowiązań.

3. Odstąpienie od umowy i zwrot produktu są możliwe, gdy produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny (w tym ma komplet metek) i nie został w żaden sposób zniszczony.

4. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania wypełnionego formularza na adres Sprzedającego – Tarasy Zamkowe/ SISTU, al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin. Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu innego niż najtańsza opcja dostawy oferowana przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

5. Zgodnie z art.10 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwrotowi nie podlega produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki, personalizację itp.) 

6. Sklep Sistu nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 §7 Reklamacje

1. Sklep Sistu jako sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności produktu z umową. Sklep odpowiada za niezgodność produktu jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego produktu Kupującemu.  

3. Każda rzecz kupiona w sklepie Sistu może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół uszkodzeń,  zawierający szczegółowy opis uszkodzeń podpisany przez pracownika Poczty Polskiej. Uszkodzenia wynikłe na skutek normalnego znoszenia ubrań, uszkodzenia fizyczne (np. rozdarcia, pęknięcia) oraz uszkodzenia wynikłe wskutek niezgodnego z zalecanym sposobem konserwacji (prania) nie podlegają reklamacji.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową, Kupujący powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu Tarasy Zamkowe/ SISTU, al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin, w celu rozpatrzenia reklamacji. Do odsyłanego produktu należy dołączyć formularz dotyczący przyczyny reklamacji stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Sklep Sistu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt uszkodzony zostanie: nieodpłatnie naprawiony/jego cena obniżona/lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający  zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru. Sprzedający zwróci Kupującemu koszty wysyłki reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Kupującego lub danych do przekazu pocztowego.

7. Zwrot należnej kwoty równej cenie produktu lub wysyłka produktu zgodnego z umową nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

§8 Pliki Cookies

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

  1. Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  2. Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  3. Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  4. Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  5. Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  6. Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 §9 Postanowienia końcowe

1. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed tym terminem realizowane są na dotychczasowych zasadach.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.

4. Dla kwestii nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w Sklepie Internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione. Niektóre elementy sklepu internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI