Regulamin

REGULAMIN OGÓLNY

§1 Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Sistu.  

2. Sklep internetowy Sistu realizuje sprzedaż za pomocą serwisu internetowego www.sistu.pl, prowadzonego przez Sistu Agnieszka Sobechowicz, z siedzibą przy ul. Kononowicza 6 w Lublinie, Numer NIP: 946-249-18-47 REGON: 061538114.

3. Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a Sistu Agnieszka Sobechowicz, zwanym dalej Sprzedawcą.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

5. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest w języku polskim.

6. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. 

7. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Kupującego.

8. Definicje:

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie (w tym Konsument)

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sistu Agnieszka Sobechowicz, z siedzibą przy ul. Kononowicza 6 w Lublinie, Numer NIP: 946-249-18-47 REGON: 061538114.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sistu.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Newsletter  – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Konsument może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

§2 Produkty i składanie zamówienia

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wykonywane ręcznie, pozbawione wad prawnych i fizycznych. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad lub jeśli przedmiot posiada wady, Sprzedawca umieszcza informację o nich w opisie.

2. Wymiary produktów mierzone na płasko, poszczególne wymiary mogą różnić się o +/- 2 cm. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów oraz wprowadzania nowych do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

4. W celu zawarcia umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie za pomocą serwisu internetowego www.sistu.pl (on-line).

5. Wysłanie zamówienia przez Kupującego (zatwierdzenie wirtualnym przyciskiem „Potwierdzam zamówienie”) stanowi ofertę Kupującego złożoną Sistu Agnieszka Sobechowicz siedzibą w Lublinie co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.    

6. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty („[Sistu] Potwierdzenie zamówienia”) drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Kupującego produktów. 

7. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet poprzez serwis internetowy www.sistu.pl przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności.

8. Przedmiotem umowy jest produkt według specyfikacji ze złożonego zamówienia.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, braku możliwości kontaktu z Kupującym lub/i Kupujący nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego we wskazanym  terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana (w przypadku przesyłki za pobraniem).

10. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu wysłania produktu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe jedynie poprzez kontakt mailowy (sistu@sistu.pl).

11. Wszyscy Kupujący, zarejestrowani jak i Kupujący bez rejestracji, będą  informowani o każdej zmianie stanu realizacji swoich zamówień drogą mailową. 

12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

13. Na prośbę Kupującego wystawiana jest faktura – pod warunkiem, że taka informacja zostanie zawarta w formularzu zamówienia (w polu „Komentarz klienta”).

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 § 3 Ceny i metody płatności

1. Informacja o cenie zakupu produktu w sklepie Sistu jest podawana na jego stronie i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Kupującego zamówienia zakupu wybranych produktów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia .

2. Ceny produktów w sklepie Sistu są cenami brutto podawanymi w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Sklep Sistu zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Sistu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez sklep Sistu przed dokonaniem ww. zmian.

4. Za zamówione produkty Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- Tpay (bramka płatności internetowych zawierających również PayPal i Blik);

- przelewem bankowym na rachunek sklepu Sistu (numer rachunku zostanie podany w czasie składania zamówienia);

- za pobraniem, czyli w momencie odbioru zakupionego produktu (należność pobiera pracownik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej dostarczający przesyłkę) – opcja jest włączana tylko na specjalnie życzenie Kupującego.

5. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym lub poprzez Tpay.

6. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 §4 Realizacja zamówienia i koszt przesyłki

1. Zamówienie wysyłane jest na podany w formularzu adres do wysyłki.

2. Dostępność produktu podawana w informacji na stronie każdego sprzedawanego produktu oznacza czas realizacji zamówienia i ma następujące oznaczenia:

- dostępny na stanie - produkt aktualnie znajduje się w magazynie i w przypadku dokonania zamówienia zostanie wysłany w przeciągu 48h od otrzymania płatności lub od złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem);

- niedostępny na stanie - produkt aktualnie jest niedostępne w magazynie, ale jest możliwość jego zamówienia z terminem realizacji do 10 dni roboczych lub w przypadku jego zwrotu może pojawić się ponownie na stanie.

3. Termin otrzymania zamówienia = czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. Czas realizacji zamówienia:

 • Produkty dostępne od ręki wysyłane są w ciagu 48 h od otrzymania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem);
 • Produkty niedostępne na stanie wysyłane są w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania płatności lub złożenia zamówienia (w przypadku płatności za pobraniem)

4. Z powodów niezależnych od Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec zmianie. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o wystąpieniu opóźnienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem lub problemów z jego realizacją Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

5. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

6. Kupujący zostanie poinformowany o wysłaniu zamówionego produktu w osobnym emailu.

7. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

8. Zamówiony produkt wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatu, w zależności od wybranej opcji dostawy przez Kupującego.

9. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych produktów.

10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu.

 §5 Rejestracja Kupującego i ochrona danych osobowych

1.

1. Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.sistu.pl jest Sistu Agnieszka Sobechowicz z siedzibą w Lublinie, ul. Kononowicza 6.

2. Dane osobowe Kupujących zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Aby założyć konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych personalnych oraz adresowych.

4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres siedziby.

5. Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być:

a) w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką do paczkomatu, pocztą polską lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje niemożliwością zawarcia tejże umowy. 

7.   Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji.

8. Administrator zapewnia, że zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, a jeśli Kupujący wyrazi dobrowolnie zgodę – również w celach marketingowych (usługa newslettera, informacje o promocjach w sklepie, spersonalizowane kody rabatowe). 

9. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia danych personalnych i adresowych osobom  trzecim. Każdy Kupujący ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych w każdym czasie.

  §6 Zwroty i wymiany

1. Zwrot produktu, który jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy. Kupujący może zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki:

- gdy zamówienie zostało złożone bez rejestracji konta wypełniając stosowny formularz, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu

- gdy zamówienie zostało złożone przez zarejestrowanego Kupującego logując się do konta, a następnie wybierając zakładkę "Historia i szczegóły zamówień", potem konkretne zamówienie z listy. Jeżeli zwracany jest jeden lub więcej produktów, zaznaczyć należy odpowiadające im pola i napisać wyjaśnienie powodu zwrotu. Następnie kliknąć przycisk "Zwróć produkt".

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłać wypełniony formularz lub zgłosić przez zarejestrowane konto na www.sistu.pl chęć dokonania zwrotu przed jego upływem  (drogą mailową lub Pocztą Polską - liczy się data stempla pocztowego).

2. W razie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a strony są zwolnione z wszelkich zobowiązań.

3.  Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania wypełnionego formularza na adres Sprzedającego – Sistu, ul. Koźmiana 8, 20-429 Lublin.

5. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu innego niż najtańsza opcja dostawy oferowana przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. 

6. Oferowaną przez Sprzedającego darmową opcję dostawy produkt należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument z opcji dostawy wybrał jednak inną, odpłatną (np. przesyłkę kurierską w cenie 15 złotych), to po odstąpieniu przez niego od umowy Sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu tych kosztów.

7. Zwrotowi nie podlega produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany.

8. Sklep Sistu nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem oraz nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z odbiorem zwracanej przesyłki, jak cło czy inne dodatkowe opłaty naliczane przez Pocztę Polską czy kurierów. Dodatkowe opłaty będą potrącone od kwoty zwracanej Kupującemu.

9. W przypadku zwrotu całego zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zwrotu gratisów i prezentów, które były do niego dołączone. W przypadku ich braku od zwracanej kwoty zostanie odliczona wartość rynkowa danego gratisu. Zwrot gratisów nie dotyczy częściowego zwrotu zamówienia.

10. W przypadku zwrotu jednego produktu z dwóch, które zostały zakupione jako zestaw Kupujący otrzyma zwrot różnicy między ceną zestawu a ceną regularną drugiego, niezwracanego produktu, który jest również w sprzedaży jako niezależny produkt.

11. W przypadku nieodebrania paczki, która w następstwie wróci do Sprzedawcy, Sprzedawca od zwracanej kwoty odliczy koszt wysyłki do Kupującego i koszt wracającej paczki.

 12. Jeśli produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Kupujący również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie produktu w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

14. PROMOCJE a ZWROT I WYMIANA:

a) Produkt zakupiony w promocji podlega wymianom i zwrotom o ile Sprzedawca nie określi inaczej w regulaminie danej promocji.

b) Wymiana i zwrot produktu zakupionego w promocji dokonywana w okresie obowiązywania tej promocji obywa się na zasadach ogólnych.

c) Zwrot produktu zakupionego w promocji dokonywany po okresie obowiązywania tej promocji oznacza odstąpienie klienta od promocji.

d) Zwrot produktu zakupionego z użyciem jednorazowego kuponu lub kodu rabatowego oznacza odstąpienie klienta od promocji.

e) Wymiana produktu zakupionego w promocji po zakończeniu obowiązywania promocji lub z użyciem jednorazowego kuponu lub kodu rabatowego jest możliwa wyłącznie na produkt, którego cena danego dnia jest taka sama jak promocyjna cena wymienianego produktu.

 f) W przypadku zwrotu produktu zakupionego w promocji, dokonywanego po zakończeniu obowiązywania promocji lub po użyciu jednorazowego kuponu lub kodu rabatowego klientowi ostanie zwrócona kwota, którą realnie uiścił za zwracany produkt.

g) W przypadku promocji, w której warunkiem uzyskania rabatu jest zakup kilku produktów, zwrot oznacza, że Kupujący odstępuje od udziału w promocji w zakresie zwróconych produktów. Jednocześnie uznaje się, że Kupujący nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie niezwróconego produktu/ów (objętych jednym zamówieniem). Wówczas Sprzedawca dokonuje ponownego przeliczenia cen zakupionych produktów, ustala wysokość rabatu, zwraca różnicę.

i) W przypadku każdej promocji, obniżki, wyprzedaży, kuponów, kart i kodów rabatowych Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe wyłączenia z wymian i zwrotów. Informacje te będą każdorazowo umieszczane w komunikacji dotyczącej promocji oraz w regulaminie promocji.

 

j) Materiały promocyjne (zwane również "gratisami" czy "prezentami") dołączone bezpłatnie do zamówienia podlegają równoczesnemu zwrotowi razem ze zwracanym produktem.

 1.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 a) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

b) Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

c) W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 §7 Reklamacje

1. Sklep Sistu jako Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez Konsumenta.

2. Sklep odpowiada za niezgodność produktu jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania produktu Kupującemu.  

3. Każda rzecz kupiona w sklepie Sistu może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis uszkodzeń podpisany przez pracownika firmy kurierskiej. Uszkodzenia wynikłe na skutek normalnego znoszenia ubrań, uszkodzenia fizyczne (np. rozdarcia, pęknięcia) oraz uszkodzenia wynikłe wskutek niezgodnego z zalecanym sposobem konserwacji (prania) nie podlegają reklamacji.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową, Kupujący powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu Sistu ul. Koźmiana 8, 20-429 Lublin., w celu rozpatrzenia reklamacji. Do odsyłanego produktu należy dołączyć formularz dotyczący przyczyny reklamacji stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Sklep Sistu nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt uszkodzony zostanie: nieodpłatnie naprawiony/jego cena obniżona/lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru. Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty wysyłki reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Kupującego lub danych do przekazu pocztowego.

7. Zwrot należnej kwoty równej cenie produktu lub wysyłka produktu zgodnego z umową nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową jeżeli Konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od norm, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

§8 Newsletter

1. Klientowi przysługuje prawo do zapisu na Newsletter.

2. Zapis na Newsletter może być dokonany bezpośrednio na Stronie Sklepu w formularzu zapisu na Newsletter.

3. Aby skutecznie zapisać się do Newslettera należy podać swoje poprawne dane w formularzu zapisu na Newsletter dostępnego na Stronie Sklepu, kliknąć przycisk „Zapisz się” lub równoważny, który potwierdza zapis na Newsletter, a także kliknąć w link potwierdzający zapis na Newsletter, który zostanie przesłany e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zapisu na Newsletter

4. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne, a usługa ta świadczona jest do momentu rezygnacji z Newslettera.

5. Aby zrezygnować z Newslettera należy kliknąć link anulujący subskrypcję, który dostępny na dole strony internetowej www.sistu.pl oraz, który jest w stopce e-maila każdej wiadomości pochodzącej z Newslettera. Po kliknięciu w link nastąpi rezygnacja z Newslettera i wykreślenie adresu e-mail z bazy Newslettera.

6. Aby ponownie dodać się do Newslettera po rezygnacji, należy powtórzyć kroki opisane w pkt 2 i 3 powyżej.

§9 Pliki Cookies

Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

 1.     Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 2.     Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 3.     Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 4.     Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 5.     Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
 6.     Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

  §10 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Niniejszy rozdział zatytułowany „Pozasądowe rozwiązywanie sporów" nie znajduje zastosowania wobec jednej kategorii osób, opisanych w niniejszym Regulaminie jako Konsumenci, tzw. „Przedsiębiorców na prawach konsumenta", która weszła w życie dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r. Wobec tego, dla wszystkich umów, rozdział ten stosuje się jedynie wobec podmiotów należących do tzw. kategorii Konsumenta sensu stricto.

 §11 Postanowienia końcowe

1. Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, które wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed tym terminem realizowane są na dotychczasowych zasadach.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. Dla kwestii nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

6. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ w Sklepie Internetowym są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Sprzedającego są zabronione. Niektóre elementy sklepu internetowego są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY

 

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

 


REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Wydawca/Sprzedawca: Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-316 Lublin, NIP: 946-230-57-15

Karta podarunkowa: bon produktowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.sistu.pl i w pracowni Sistu w Lublinie

Kupujący: osoba, która w sklepie internetowym www.sistu.pl i w pracowni Sistu w Lublinie otrzymuje od Wydawcy kartę podarunkową Sistu w zamian za przekazanie środków pieniężnych

Użytkownik: każdorazowy posiadacz karty podarunkowej Sistu  

Produkty: produkty sklepu Sistu   

 1.     Karty podarunkowe dostępne są̨ o następujących nominałach: 50zł, 100zł, 200zł, 300zł
 2.     Kartę̨ podarunkową można nabyć oraz zrealizować w sklepie internetowym www.sistu.pl i w pracowni Sistu w Lublinie. Wydanie karty podarunkowej Kupującemu ma miejsce wyłącznie w pracowni Sistu w Lublinie lub poprzez jej zakup w sklepie internetowym www.sistu.pl
 3.     Sprzedawca zobowiązuje się̨ do przekazania Kupującemu karty podarunkowej o określonym nominale, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym www.sistu.pl i w pracowni Sistu w Lublinie.
 4.     W zamian za otrzymaną kartę̨ podarunkową, Kupujący zobowiązuje się̨ do przekazania Sprzedającemu środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej danej karty podarunkowej. Zapłata za kartę̨ podarunkową może nastąpić́ gotówką lub za pomocą̨ karty płatniczej w pracowni Sistu w Lublinie lub za pomocą̨ przelewu bankowego w sklepie internetowym www.sistu.pl.
 5.     Środki pieniężne przekazane Sprzedającemu przez Kupującego zgodnie z punktem 4 powyżej przechodzą̨ w całości na własność́ Sprzedającego w momencie wydania karty podarunkowej .
 6.     Wartość́ karty podarunkowej wyrażona w PLN (złotówki) równa jest kwocie na niej zawartej.
 7.     Karty podarunkowej nie można nabyć́ przy użyciu drugiej karty podarunkowej .
 8.     Karta podarunkowa zachowuje ważność́ przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Kupującemu. W ciągu 12h od wydania karty podarunkowej Kupującemu następuje jej aktywacja (karta podarunkowa nieaktywowana przez Sprzedającego jest nieważna). Okres ważności Karty podarunkowej nie może zostać́ przedłużony.
 9.     Karta podarunkowa może być́ realizowana wyłącznie po aktywacji, w sklepie internetowym www.sistu.pl i w pracowni Sistu w Lublinie.
 10.   Użytkownik przed przystąpieniem do realizacji Karty podarunkowej zobowiązany jest do zapoznania się̨ z treścią̨ niniejszego regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień́.
 11.   Z karty podarunkowej mogą korzystać́ wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność́ do czynności prawnych w okresie ważności karty podarunkowej .
 12.   Sprzedawca poinformuje Użytkownika, że karta podarunkowa :
  a) może być́ zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym www.sistu.pl i w pracowni Sistu w Lublinie;
  b) nie podlega wymianie na środki pienie
  ̨żne;
  c) posiada termin wa
  żności, po którym nie może być́ zrealizowana (karta podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu).
 13.   Użytkownik dokonuje realizacji karty podarunkowej poprzez przedstawienie personelowi w pracowni Sistu w Lublinie karty podarunkowej lub poprzez wpisanie numeru kodu z karty podarunkowej w sklepie internetowym www.sistu.pl. Personel dokona pobrania karty podarunkowej odpowiadającej cenie produktu nabytego przez Użytkownika.
 14.   W momencie, gdy Użytkownik zawrze ze Sprzedawcą umowę̨ sprzedaży, przedstawiając do realizacji kartę̨ podarunkową, suma pieniędzy zgromadzonych na karcie podarunkowej zostanie całkowicie przeznaczona na pokrycie ceny należnej Sprzedającemu za sprzedane produkty.
 15.   Użytkownik może zrealizować kartę podarunkową wyłącznie na nabycie produktów sklepu Sistu.
 16.   W wypadku, gdy cena produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie wyższa niż̇ ilość́ kwoty na karcie podarunkowej , Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić́ inną formą płatności.
 17.   W wypadku, gdy cena produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie niższa niż̇ kwota łączna za nabyte produkty różnica ta nie będzie zwracana.
 18.   Karta podarunkowa jest kartą jednorazowego użytku. Dokonując zakupu w pracowni Sistu w Lublinie Użytkownik zobowiązany jest do oddania karty. W przypadku użycia karty podarunkowej w sklepie internetowym www.sistu.pl Użytkownik zobowiązany jest do wpisania kodu znajdującego się̨ na Karcie Podarunkowej. Podany kod jest kodem jednorazowego użytku.
 19.   Sklep Sistu ma prawo odmówić́ realizacji karty podarunkowej w wypadku upływu terminu ważności karty podarunkowej, braku technicznej możliwości realizacji karty podarunkowej w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Sistu, uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie Podarunkowej.
 20.   Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 21.   Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za karty podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Kupującemu.
 22.   W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują̨ wobec Sprzedającego żadne roszczenia.
 23.   Sprzedawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji karty podarunkowej wynikające z okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez sklep stacjonarnym połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Sistu.
 24.   W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności karty podarunkowej kwota zawarta na karcie podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Użytkownik nie ma prawa zadać́ od Sprzedającego zwrotu środków pieniężnych.
 25.   Wszelkie reklamacje związane z kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez Sprzedającego w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 26.   Reklamacje związane z kartami podarunkowymi mogą być tylko składane drogą elektroniczną pisząc na e-mail sistu@sistu.pl
 27.   W wypadku zwrotu produktów Sistu nabytych przy użyciu karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma od Sprzedającego nową kartę̨ podarunkową , odpowiadającą wartości kwoty poprzedniej karty podarunkowej. Karta podarunkowa, którą Sprzedawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 28.   Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.
 29.   Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą̨ miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 30.   Wydanie karty podarunkowej Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od produktów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik otrzyma, w momencie dokonania wpłaty w pracowni pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 31.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną̨ udostępnione na stronie internetowej www.sistu.com oraz w pracowni Sistu w Lublinie.
 32.   Treść́ niniejszego regulaminu dostępna jest w sklepie internetowym www.sistu.pl i w pracowni Sistu w Lublinie.

 

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA DO 31.12.2018 I BON 50ZŁ A NASTĘPNE ZAKUPY”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Darmowa dostawa do 31.12.2018” („Promocja Darmowa Dostawa”)  i „Bon 50zł na następne zakupy” („Promocja Bon”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 06.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. Miejscem Promocji są pracownia Sistu w Dzielnicy Dziesiąta w Lublinie oraz sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Bon może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) dokona jednej lub kilku transakcji na sumaryczną kwotę minimum 300zł brutto (bez kosztu dostawy) a zakupione produkty nie zostaną przez niego zwrócone. Uczestnik Promocji, może jedynie wymienić zakupione produkty na takie, których wartość nie spowoduje zmniejszenia kwoty całkowitych zakupów poniżej 300zł brutto. Zakupy w grupie Facebook Sistu Team również są objęte Promocją Bon.

5. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 4 powyżej Uczestnik Promocji otrzyma bon w wysokości 50zł na następne zakupy. Bony zostaną wysłane do Uczestników Promocji Bon maksymalnie do 31 stycznia 2019 r. Bony będą miały 3 miesięczny okres ważności.

6. W Promocji Darmowa Dostawa może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) dokona transakcji na dowolną kwotę z dostawą na terenie Polski w jednym z Miejsc Promocji wskazanych w pkt. 3. Darmowa dostawa nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Bon w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2018 r.

 REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 50ZŁ NA ZAKUPY ZA MIN. 200ZŁ W DNIACH 14-16B SIERPNIA 2019R.”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Rabat 50zł na zakupy za min. 200zł w dniach 14-16 sierpnia 2019r.” („Promocja Rabat 50zł”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 14.08.2019 r. do 16.08.2019 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Rabat 50zł może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) złoży zamówienie na kwotę na minimum 200zł brutto (bez kosztu dostawy) a zakupione produkty nie zostaną przez niego zwrócone. Uczestnik Promocji, może jedynie wymienić zakupione produkty na takie, których wartość nie spowoduje zmniejszenia kwoty całkowitych zakupów poniżej 200zł brutto. 

5. W przypadku dokonania częściowego zwrotu zamówienia przez Uczestnika Promocji, gdzie kwota brutto produktów, które zostaną przez Uczestnika Promocji niezwrócone będzie niższa niż 200zł brutto Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rabatu 50zł podczas zwracania środków za częściowo oddane produkty.*

5. Po spełnieniu warunków wskazanych powyżej w pkt. 4 składając zamówienie i wpisując wyznaczone hasło rabatowe kwota zamówienia pomniejszy się o 50zł brutto.

6. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team oraz produktów personalizowanych i kart upominkowych.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Rabat 50zł w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2018 r.

 

* Przykład:

1. Zamówienie składa się z dwóch produktów na kwotę 250zł i 150zł. Razem z rabatem Uczestnik opłaca je w kwocie 350zł (250zł+150zł-50zł rabatu).

Gdy Uczestnik Promocji zwróci produkt o wartości 250zł Organizator anuluje przyznany rabat w kwocie 50zł i zwróci Uczestnikowi kwotę 200zł za zwracany produkt.

 


REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 30% NA ZAKUPY ZA MIN. 300ZŁ W DNIACH 30 SIERPNIA-1 WRZEŚNIA 2019R.”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Rabat 30% na zakupy za min. 300zł w dniach 30 sierpnia – 1 września 2019r.” („Promocja Rabat 30%”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 30.08.2019 r. do 1.09.2019 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Rabat 30% może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) złoży zamówienie na kwotę na minimum 300zł brutto (bez kosztu dostawy) a zakupione produkty nie zostaną przez niego zwrócone. Uczestnik Promocji, może jedynie wymienić zakupione produkty na takie, których wartość nie spowoduje zmniejszenia kwoty całkowitych zakupów poniżej 300zł brutto. 

5. W przypadku dokonania częściowego zwrotu zamówienia przez Uczestnika Promocji, gdzie kwota brutto produktów, które zostaną przez Uczestnika Promocji niezwrócone będzie niższa niż 300zł brutto Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania rabatu 30% podczas zwracania środków za częściowo oddane produkty.*

5. Po spełnieniu warunków wskazanych powyżej w pkt. 4 składając zamówienie i wpisując wyznaczone hasło rabatowe kwota zamówienia pomniejszy się o 30% brutto.

6. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team oraz produktów personalizowanych i kart upominkowych.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Rabat 30% w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2019 r.

* Przykład:

1. Zamówienie składa się z dwóch produktów na kwotę 250zł i 150zł. Razem z rabatem Uczestnik opłaca je w kwocie 280zł (250zł+150zł-30% rabatu).

Gdy Uczestnik Promocji zwróci produkt o wartości 250zł Organizator anuluje przyznany rabat w kwocie 30% i zwróci Uczestnikowi kwotę 130zł za zwracany produkt (opłacone zamówienie 280zł-150zł wartość zatrzymanego produktu=130zł do zwrotu).

 


REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA NAPRAWA/MODYFIKACJA UBRAŃ SISTU W DN. 29 LISTOPADA 2019R.”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Darmowa naprawa/modyfikacja ubrań Sistu w dn. 29 listopada 2019r.” („Promocja Drugie Życie Ubrań”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: 29.11.2019 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl i showroom na ul. Niecałej 3 w Lublinie.

4. W Promocji Drugie Życie Ubrań może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) złoży zamówienie na "Drugie życie ubrań" w zakładce Zero Waste i na własny koszt wyśle na adres: ul. Koźmiana 8, 20-429 Lublin ubranie Sistu do naprawy/modyfikacji. Uczestnik Promocji może przynieść ubrania osobiście do showroomu na ul. Niecałej 3 w Lublinie.

5. Uczestnik Promocji podczas składania zamówienia może wybrać dowolną opcję zmiany, a następnie opisać jakim modyfikacjom czy naprawie chciałby poddać swoje ubranie/ubrania.

6. Każde zamówienie będzie weryfikowane pod względem możliwości dokonania zmian, więc Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które nie są możliwe do wykonania w ramach danego modelu.

7. Promocja obejmuję naprawę i modyfikacje tylko ubrań Sistu i nie obejmuje produktów zakupionych w listopadzie 2019r. 

8. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Drugie Życie Ubrań w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

9. Organizator Promocji nie bierze odpowiedzialności za wybrany przez Uczestnika Promocji rodzaj modyfikacji czy naprawy ubrań.

10. Poddane naprawie lub modyfikacji ubrania nie podlegają reklamacji, chyba, że Organizator nie wywiązał się z ustaleń.

11. Naprawione lub zmodyfikowane ubrania zostaną odesłane na koszt Organizatora.

12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2019 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 20% NA PRODUKTY Z KASZMIREM W DNIACH 21-23 LUTY 2020 R.”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Rabat 20% na produkty z kaszmirem w dniach 21-23 luty 2020 r.” („Promocja Rabat 20%”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 21.02.2020 r. do 23.02.2020 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Rabat 20% może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) złoży zamówienie na produkty z działu "Kaszmir" (zakładka "Premium").

5. Po spełnieniu warunków wskazanych powyżej w pkt. 4 składając zamówienie i wpisując wyznaczone hasło rabatowe kwota zamówienia pomniejszy się o 20% brutto.

6. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team oraz produktów personalizowanych i kart upominkowych. Promocja nie łączy się również z kodem za newsletter.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Rabat 20% w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2020 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 20% NA PRODUKTY Z DZIAŁU BASIC W DNIACH 28 LUTY-1 MARCA 2020 R.”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Rabat 20% na produkty z działu Basic z dniach 28 luty - 1 marca 2020 r.” („Promocja Rabat 20%”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 28.02.2020 r. do 01.03.2020 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Rabat 20% może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) złoży zamówienie na produkty z działu "Basic".

5. Po spełnieniu warunków wskazanych powyżej w pkt. 4 składając zamówienie i wpisując wyznaczone hasło rabatowe kwota zamówienia pomniejszy się o 20% brutto.

6. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team oraz produktów personalizowanych i kart upominkowych. Promocja nie łączy się również z kodem za newsletter.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Rabat 20% w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28.02.2020 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 20% NA PRODUKTY Z DZIAŁU SUKIENKI W DNIACH 6-8 MARCA 2020 R.”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Rabat 20% na produkty z działu Sukienki z dniach 6-8 marca 2020 r.” („Promocja Rabat 20%”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 06.03.2020 r. do 08.03.2020 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Rabat 20% może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) złoży zamówienie na produkty z działu "Sukienki".

5. Po spełnieniu warunków wskazanych powyżej w pkt. 4 składając zamówienie i wpisując wyznaczone hasło rabatowe kwota zamówienia pomniejszy się o 20% brutto.

6. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team oraz produktów personalizowanych i kart upominkowych. Promocja nie łączy się również z kodem za newsletter.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Rabat 20% w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2020 r.

 

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą ”KALENDARZ ADWENTOWY 

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1.          Organizatorem Konkursu jest SISTU Agnieszka Sobechowicz z siedzibą ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin identyfikującą się numerem NIP 946-249-18-47 dalej zwany „Organizatorem”.
 2.          Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3.          Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12.2021r. godz. 10.00, a kończy się dnia 27.12.2021r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1.          Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2.          W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a)     zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

b)     ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c)     posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)     posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

e)     wykona Zadanie Konkursowe.

 1.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 2.      Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3.      Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na udostępnieniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie postu konkursowego z konta @sistu.pl oraz odpowie na pytanie konkursowe z postu konkursowego.

         (dalej: Zadanie Konkursowe).

 1.      Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza udostępnienie na swoim Instastories w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu postu konkursowego z konta @sistu.pl. i zamieszczenie pod postem konkursowym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/sistu.pl/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe.
 2.      W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 3.      Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 4.      Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1.          Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2.          Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3.          Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)     w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1.          Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2.          Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 12 (słownie: dwanaście) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3.          Zwycięzcom Konkursu przyznane zostanie 12 (słownie: dwanaście) nagród z oferty sklepu www.sistu.pl, gdzie wartość pojedynczej nagrody nie przekroczy wartości 500zł (słownie: pięćset złotych).
 4.          Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5.          Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 27.12.2021r.
 6.          Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @sistu.pl najpóźniej dnia 27.12.2021r.
 7.          Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8.          Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres sistu@sistu.pl  informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9.          W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11.     Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12.     Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13.     Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14.     Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15.     W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 16.     Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 17.     Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

§5. Dane Osobowe

 1.          Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Kononowicza 6 20-465 Lublin oraz na adres e-mail sistu@sistu.pl.
 2.          Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3.          Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4.          Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5.          Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6.          Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7.          W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail sistu@sistu.pl.
 8.          Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9.          Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1.          Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Kalendarz Adwentowy” na adres  e-mail sistu@sistu.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Kononowicza 6 20-465 Lublin związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2.          Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3.          Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4.          Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1.          Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2021 r.
 2.          Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3.          Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4.          Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://sistu.pl/content/10-regulamin i w siedzibie Organizatora.
 5.          Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6.          Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7.          Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8.          Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu. 
 9.          Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA DO 31.12.2020”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Darmowa dostawa do 31.12.2020” („Promocja Darmowa Dostawa”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Darmowa Dostawa może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) dokona transakcji z dostawą na terenie Polski na www.sistu.pl. Darmowa dostawa nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team (z wyłączeniem pkt.6).

5. Darmowa dostawa dla transakcji do kwoty 100zł jest wysyłana za pośrednictwem Paczki w Ruchu, a powyżej 100zł za pośrednictwem kuriera DPD lub paczkomatów InPost.

6. Darmowa dostawa jest możliwa w grupie FB Sistu Team w przypadku połączenia wysyłki zamówienia złożonego w grupie z zamówieniem na www.sistu.pl. W przypadku zwrotu produktów zamówionych na stronie, a pozostawieniu zamówionych na grupie, od zwracanej kwoty za zamówione zostanie potrącona kwota przesyłki.

7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.

 

REGULAMIN PROMOCJI „DARMOWA DOSTAWA DO 31.12.2019 I BON 50ZŁ A NASTĘPNE ZAKUPY”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Darmowa dostawa do 31.12.2019” („Promocja Darmowa Dostawa”)  i „Bon 50zł na następne zakupy” („Promocja Bon”) jest Sistu Agnieszka Sobechowicz, ul. Kononowicza 6, 20-465 Lublin, NIP: 946-249-18-47 („Organizator”).

2. Czas trwania Promocji: od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Miejscem Promocji są showroom Sistu w Lublinie na ul. Niecałej 3 oraz sklep internetowy działający pod adresem www.sistu.pl.

4. W Promocji Bon może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) dokona jednej lub kilku transakcji na sumaryczną kwotę minimum 300zł brutto (bez kosztu dostawy) a zakupione produkty nie zostaną przez niego zwrócone. Uczestnik Promocji, może jedynie wymienić zakupione produkty na takie, których wartość nie spowoduje zmniejszenia kwoty całkowitych zakupów poniżej 300zł brutto. Zakupy w grupie Facebook Sistu Team są doliczane do sumy transakcji na kwotę 300zł brutto.

5. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt. 4 powyżej Uczestnik Promocji otrzyma bon w wysokości 50zł na następne zakupy. Bony zostaną wysłane do Uczestników Promocji Bon maksymalnie do 31 stycznia 2019 r. Bony będą ważne do 31.12.2020 r. i będą możliwe do zrealizowania tylko na stronie www.sistu.pl. Bony nie obejmują zakupów na grupie Sistu Team.

6. W Promocji Darmowa Dostawa może wziąć udział każdy, kto w okresie obowiązywania Promocji („Uczestnik Promocji”) dokona transakcji na kwotę min. 99zł z dostawą na terenie Polski w jednym z Miejsc Promocji wskazanych w pkt. 3. Darmowa dostawa nie obejmuje zakupów dokonywanych w grupie Facebook Sistu Team.

7. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji Bon w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.

8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją, jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sistu.pl, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.