Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SISTU

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących w sklepie internetowym www.sistu.pl jest SISTU Agnieszka Sobechowicz z siedzibą w Lublinie, ul. Kononowicza 6.

 2. Administrator zbiera dane osobowe w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu www.sistu.pl, dokonania rejestracji w sklepie lub realizacji usługi newslettera.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji umowy sprzedaży, zapewnienia kontaktu z Kupującym oraz w celach marketingowych, jeśli Kupujący dobrowolnie wyrazi na to zgodę.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie innym odbiorcom danych, takim jak: serwis świadczący usługi utrzymania hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.

 6. Dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane jedynie w celu realizacji usługi newsletter oraz w celach marketingowych.

 7. Kupujący  ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania udzielonej zgody na ich posiadanie, a następnie zostaną usunięte. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres siedziby Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również poprzez panel konta posiadanego w sklepie.

 10. Administrator oświadcza, że przetwarzając dane osobowe stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

 11. Zgromadzone przez Administratora dane osobowe nie będą udostępnianie ani sprzedawane osobom trzecim.

 12. Pliki Cookies

  Zapisywane na komputerze użytkownika (klienta sklepu) pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są w niżej wymienionych celach.

  1. Do zapamiętania zalogowania – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  2. Do zapamiętania zawartości koszyka – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany, chyba że użytkownik (klient sklepu) zapisze koszyk – wówczas przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  3. Do zapamiętania zawartości schowka (przechowalni) – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  4. Do zapamiętania preferencji dotyczących wyświetlania strony (sklepu) – 365 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  5. Do porównywania produktów – sesja trwa do zamknięcia przeglądarki, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.
  6. Do zweryfikowania czy użytkownik (klient sklepu) oddał swój głos w sondzie – sesja trwa przez 30 dni, po czym plik cookie (ciasteczko) jest usuwany.

  Pliki cookies (ciasteczka) wykorzystywane są również przez narzędzie do analizy statystyk Google Analytics. Aby zapewnić szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, odsyłamy bezpośrednio do strony producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/