POLITYKA PRYWATNOŚCI SISTU

  1. Administratorem danych osobowych Kupujących w sklepie internetowym www.sistu.pl jest SISTU Agnieszka Sobechowicz z siedzibą w Lublinie, ul. Kononowicza 6.
  2. Administrator zbiera dane osobowe w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem sklepu www.sistu.pl, dokonania rejestracji w sklepie lub realizacji usługi newslettera.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących w celu realizacji umowy sprzedaży, zapewnienia kontaktu z Kupującym oraz w celach marketingowych, jeśli Kupujący dobrowolnie wyrazi na to zgodę.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  5. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie innym odbiorcom danych, takim jak: serwis świadczący usługi utrzymania hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi dystrybucji newslettera.
  6. Dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane jedynie w celu realizacji usługi newsletter oraz w celach marketingowych.
  7. Kupujący  ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  8. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Kupujący może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres siedziby Administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również poprzez panel konta posiadanego w sklepie.
  9. Administrator oświadcza, że przetwarzając dane osobowe stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
  10. Zgromadzone przez Administratora dane osobowe nie będą udostępnianie ani sprzedawane osobom trzecim.