Zwroty i reklamacje

Zwroty i wymiany*

Zwrot produktu, który jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy,  jest zgodny z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Kupujący może zwrócić zakupiony produkt bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki:

- gdy zamówienie zostało złożone bez rejestracji konta wypełniając stosowny formularz

- gdy zamówienie zostało złożone przez zarejestrowanego Kupującego logując się do konta, a następnie wybierając zakładkę "Historia i szczegóły zamówień", potem konkretne zamówienie z listy. Jeżeli zwracany jest jeden lub więcej produktów, zaznaczyć należy odpowiadające im pola i napisać wyjaśnienie powodu zwrotu. Następnie kliknąć przycisk "Zwróć towar".

Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłać wypełniony formularz (drogą mailową lub Pocztą Polską/ kurierem - liczy się data stempla pocztowego) lub zgłosić przez zarejestrowane konto na www.sistu.pl chęć dokonania zwrotu przed upływem w/w terminu.

Odstąpienie od umowy i zwrot produktu są możliwe, gdy produkt nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny (w tym ma komplet metek) i nie został w żaden sposób zniszczony. W przypadku zwrotu całego zamówienia prosimy o zwrot gratisów i prezentów, które były do niego dołączone. W przypadku ich braku od zwracanej kwoty zostanie odliczona wartość rynkowa danego gratisu. Zwrot gratisów nie dotyczy częściowego zwrotu zamówienia.

Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania wypełnionego formularza, na adres Sprzedającego:

SISTU

ul. Narutowicza 21/19

20-004 Lublin

tel. 512 135 566

Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu innego niż najtańsza opcja dostawy oferowana przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, ale po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego produktu.

Oferowaną przez Sprzedającego darmową opcję dostawy towaru należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument z opcji dostawy wybrał jednak inną, odpłatną (np. przesyłkę kurierską w cenie 15 złotych), to po odstąpieniu przez niego od umowy Sprzedający nie jest zobligowany do zwrotu tych kosztów.

Zwrotowi nie podlega produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany (na przykład poprzez zmianę użytych materiałów, rozmiaru, kolorystyki, personalizację itp.) 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU / WYMIANY

 

Reklamacje*

W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową, Kupujący powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres sklepu w celu rozpatrzenia reklamacji:

SISTU

ul. Narutowicza 21/19

20-004 Lublin

tel. 512 135 566

Do odsyłanego produktu należy dołączyć formularz dotyczący przyczyny reklamacji.

Sprzedający rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt uszkodzony zostanie: nieodpłatnie naprawiony/jego cena obniżona/lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający  zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie produkty do wyboru. Sprzedający zwróci Kupującemu koszty wysyłki reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Kupującego lub danych do przekazu pocztowego.

Zwrot należnej kwoty równej cenie produktu lub wysyłka produktu zgodnego z umową nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

 

*szczegółowy opis w regulaminie sklepu